NL | FR | EN

RENTAL CONDITIONS

Algemene huurvoorwaarden Arte 33

1. Bij reservering dient een voorschot betaald te worden van 50%. Het saldo en de waarborg van € 400,00 dient op de rekening te staan 3 weken voor aankomst met vermelding van naam en periode. Bij niet tijdige betaling zal de reservatie geannuleerd worden . De waarborg wordt u ten laatste 2 weken na uw verblijf teruggestort (verminderd met verbruik water, gas en elektriciteit volgens meteropname , eventuele schade of bijkomende kosten, zie punt 5) Opgepast : bij eventuele schade is de huurder (de identiteit van van de persoon die de reservatie doet) aansprakelijk voor de volledige schade,ook als die hoger is dan de betaalde waarborg.

2. Omwille van het veelvuldig gebruik van hout en de branddetectoren mag er in de woning niet gerookt worden. Er mag buiten gerookt worden, maar we vragen met aandrang om geen sigarettenpeuken achter te laten.

3. Huisdieren zijn niet toegelaten.

4. Enkel de huurder en het aantal personen op de huurovereenkomst vermeld, hebben recht op bewoning van de vakantiewoning tijdens de aangeduide periode. Bij reservatie zal het aantal volwassenen en kinderen vermeld worden en elke latere wijziging moet gemeld worden. De eigenaar heeft het recht in geval van niet naleving van bovenstaande regels, de huurders uit de woning te zetten en/of een schadevergoeding te eisen van € 200,00.

5. De eindschoonmaak zit inbegrepen in de huurprijs. Niettemin behoudt de eigenaar zich het recht om een extra bedrag met de waarborg te verrekenen ,indien de woning in slechte staat wordt achtergelaten. Bij vertrek moet serviesgoed ,pannen en kookpotten proper en droog weggeruimd zijn. Ook alle elektro-apparaten en bbq moeten netjes gereinigd zijn. Bij vertrek haalt de huurder het mogelijk gehuurd bedlinnen af en legt deze in het bad of douchebak samen met het eventueel gehuurd badlinnen. Gelieve dit per kamer te houden en niet te mengen. Het eventueel gehuurd badlinnen mag niet meegenomen worden voor strandgebruik.

6. Alle afval (behalve de PMD-zak) moet meegenomen worden bij vertrek. Glasafval deponeert u zelf in de openbare glasbak. Restafval (zwarte zakken) in de daarvoor voorziene containers (zie plan). Papier en karton neemt u mee.

7. Het gebouw, inclusief verhaal huurder is verzekerd (met een franchise).

8. De huurder zal ons onmiddellijk op de hoogte brengen indien hij schade aanricht.

9. Eventuele klachten moeten binnen de 12 u na aankomst telefonisch meegedeeld worden. Er zal dan zo vlug mogelijk naar een oplossing gezocht worden.

10. Indien door overmacht de woning niet meer bewoonbaar zou zijn , zal de huurder de huur van de nog te huren periode terugbetaald krijgen, echter zonder verder bijkomende schadevergoeding.

11. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onderbrekingen in stroom of watervoorziening.

12. De huurder heeft gratis de beschikking over digitale TV, internet en alle huishoudapparaten. Hij kan dan ook geen geldelijke of andere schadevergoeding eisen indien één van deze toestellen defect zou zijn. Hij wordt dan ook vriendelijk verzocht alle defecten aan de eigenaar te melden. Wij zullen al het mogelijke doen om het defect zo vlug mogelijk te herstellen.

13. De woning ligt in een rustige woonbuurt. Wij vragen met aandrang om de rust van de buren te respecteren tussen 23.00u en 8.00u en niet voor de garages van de buren te parkeren.

14. De woning is bijgevolg bedoeld voor gezinnen met kinderen en niet voor groepen feestvierders.